Mazās Hidroenerģētikas Asociācija
PDF Drukāt E-pasts

   Mazās hidroenerģētikas asociācija (MHEA) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1999. gada aprīlī apvienojoties juridiskajām un fiziskajām personām, lai sasniegtu kopīgu mērķi, kuram nav peļņas gūšanas nolūka.

  MHEA ir dibināta ar mērķi sekmēt mazo un vidējo upju ūdens enerģijas izmantošanu Latvijā, veicināt atjaunojamo energoresursu lietderīgu izmantošanu un valsts enerģētisko neatkarību, izmantojot asociācijas biedru un pieaicināto speciālistu zināšanas, pieredzi un informāciju.